Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Kadet Bomba

Penyelamat

Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat

Posted by kadetbomba on January 3, 2010
OBJEKTIF
Memastikan penubuhan perlaksaan aktiviti Kadet Bomba mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

SKOP
Skop  perlaksanaan Pengurusan Kurikulum Pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia meliputi sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia.

DEFINISI
PASUKAN KADET BOMBA
Pasukan  di sekolah dan telah berdaftar mengikut Buku Garis Panduan Pengurusan Dan Latihan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia.

AHLI KADET BOMBA
Murid-murid sekolah berkenaan yang mengikut Pasukan Kadet Bomba mengikut Buku Garis Panduan Dan Latihan Pasukan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia.

JURULATIH KADET BOMBA
Pegawai atau anggota yang dilantik untuk jurulatih dan penolong jurulatih untuk melaksanakan laatihan.

GURU KADET BOMBA
Guru yang dilantik oleh sekolah yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti pasukan kadet.