Lambang Kadet Remaja Lambang Kadet RemajaLambang Kadet RemajaLambang Kadet RemajaLambang Kadet Remaja

 

  • PERISAI       bermaksud benteng pertahanan diri daripada gejala yang tidak sihat.

 

  • BULAN DAN BINTANG         bermaksud agama islam sebagai agama rasmi negara Malaysia.

 

  • DUA TANGKAI PADI BERSILANG     bermaksud resmi padi iaitu berilmu dan berketerampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan.

 

  • BUKU DAN REHAL    bermaksud  peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan,kaum,agama,dan latar belakang ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan falsafah pendidikan negara.

 

  • WARNA HIJAU  bermaksud alam sekitar yang sihat.

 

  • WARNA MERAH  bermaksud keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankn negara yang tercinta.

 

  • WARNA KUNING  bermaksud warna diraja yang menjadi tunggak kedaulatan negara Malaysia.

 

  • WARNA PUTIH  bermaksud keikhlasan dan kesucian.