Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

May 12, 2010

AJK Induk

Filed under: — zukhairiza@mbsskl.edu.my @ 10:39 am

JAWATAN KUASA INDUK HARI KELUARGA 2010

TARIKH : 24 JULAI 2010

BIL JK INDUK BIDANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1 Penaung

En Wong Chee Kheon

(Pengetua)

2 Penasihat

Pn Nirmala a/p SS Nathan

(PK Kurikulum)

Pn. Gan Swit Peng

(PK Tingkatan 6)

Pn Loh Tzu Lee

(PK HEM)

En Chin Nam Keong

(PK Kokurikulum)

 • Mengariskan matlamat / objektif pesta keluarga jika ada
 • Membuat keputusan untuk cadangan nama / tema untuk pesta keluarga jika ada
 • Membuat keputusan untuk cadangan jumlah sasaran RM bagi pesta keluarga mengikut gerai atau sebagainya.
 • Mencadangkan sekiranya ada jemputan tetamu khas serta acara pembukaan / penutup
 • Menasihati semua AJK tentang tugas, peranan dan tanggung- jawab
 • Memberi layanan dan maklumat tentang pesta keluarga terhadap pertanyaan ibu bapa / orang luar
 • Membuat pemantauan keseluruhan dan memberi maklum balas tentang persediaan dan kemajuan persiapan JK induk
3 Penyelaras

Pn Khadizah bte Ja’afar

Penolong

Pn Selvarani a/p Samikanoo

 • Menyediakan kertas kerja
 • Menubuhkan jawatan kuasa
 • Menyediakan pelan tindakan induk
 • Memberi layanan dan maklumat tentang pesta keluarga terhadap pertanyaan ibu bapa / orang luar
 • Membuat pemantauan keseluruhan tentang tugas, peranan dan tanggungjawab serta persediaan dan persiapan JK induk
4 Setiausaha

Mrs  Yap K.M.

Penolong

Pn Jamilah bt Mohamed Koya

 • Menyediakan semua bentuk surat rasmi yang diperlukan (contoh : permohonan permit polis / surat kebenaran JPWP / panggilan mesyuarat / surat permintaan tajaan / publisiti
 • Menyediakan borang-borang yang diperlukan (permohonan membuka gerai / pengrekodan dsb)
 • Mencatat dan menyedia serta mengedarkan minit-minit mesyuarat
 • Membantu penyelaras dalam urusan pesta keluarga
5 Bendahari

Pn Zanariah bt Kusnin

Penolong

Cik Choong Shee Yin

 • Menghitung jumlah / harga kupon yang akan dicetak berdasarkan sasaran keseluruhan pungutan (RM)
 • Memaklumkan kepada JK pengurusan bilangan kupon dan harga kupon yang perlu dicetak
 • Menerima dan merekod sumbangan derma / hasil jualan kupon dalam bentuk tunai dan cek
 • Mengeluarkan resit kepada penderma berbentuk wang
 • Bertanggungjawab dalam urusan perbankan
 • Merekod nama dan alamat penderma tunai dan cek
 • Menyedia dan membentang akaun dari masa kesemasa
 • Menguruskan semua bayaran dan perkara yang berkaitan dengan kewangan untuk pesta keluarga
 • Menghitung dan memastikan supaya kupon yang telah terjual setara dengan kutipan bayaran yang telah direkodkan
 • Menyedia dan membuat laporan akaun penamat
 • Menghantar surat terima kasih (tajaan berbentuk wang) berserta resit kepada penderma (dapatkan senarai daripada JK Tajaan)
6 Pengurusan kupon

Pn Pauline Rambuyan

Penolong

Pn Khoon Pew Kham

AJK

1. Pn Victoria a/p

Janasamy

2. Pn Rokiah bt Jaafar

3. Cik Norizan bt Md

Daud

4. En Lee Swee Ming

 • Mereka bentuk kupon dengan nombor bersiri dan kulit buku kupon
 • Menguruskan pencetakan dan ‘stamping’ kupon
 • Menyediakan kupon dalam bentuk buku-buku kecil dengan harga

yang berlainan. Satu buku berharga RM10.00 iaitu:

(3 – RM2.00 + 4 – RM1.00)

 • Merekod bilangan dan menjaga keselamatan kupon
 • Mengagihkan kupon kepada guru tingkatan / PIBG
 • Memikirkan strategi untuk mengedar dan menjual kupon dengan banyak dan lebih cepat
 • Memantau penjualan kupon dan memaklumkan kepada JK publisiti untuk membuat hebahan di perhimpunan dari masa ke semasa
 • Menyediakan kaunter jualan kupon di beberapa tempat yang strategik pada hari pesta
7 Pengiraan kupon

Pn Nur Azfa Eda bt Adnan

Penolong

Pn Chong Moy Yong

AJK

2. Cik Yap Cwee Yong

3. Pn Low Soh Ling

4. Cik Kee Lai Yee

5. Pn Bharathi a/p Samy

 • Menerima dan merekod kupon yang dikembalikan oleh pengusaha-pengusaha gerai selepas pesta selesai
 • Menerima dan merekod kupon yang tidak habis dijual daripada guru tingkatan / PIBG selepas pesta selesai
 • Menghitung (RM) kupon yang telah terjual oleh semua pengusaha gerai untuk dimaklumkan kepada bendahari
8 Logistik

En Thong Kum Soon

Penolong

En V Peragalathan a/l

S Velu

AJK

1. En Ahmad Zulkifli bin

Abdullah

2. En Mohd Rithauddin

bin Mohd Nor

3. En Yip Chong Wan

 • Menentukan bilangan gerai yang boleh dibuka di kawasan sekolah supaya memenuhi bilangan permintaan daripada pengusaha
 • Melakarkan peta lokasi gerai-gerai di kawasan sekolah untuk diedarkan dan ditawarkan kepada pengusaha gerai
 • Mengenal pasti, menentukan dan memaklumkan lokasi gerai kepada setiap pengusaha
 • Menyediakan khemah untuk gerai-gerai di lokasi tanpa bumbung
 • Menyediakan semua peralatan siar raya
 • Menyelaras keperluan siar raya dengan JK berkaitan
 • Memastikan peralatan siar raya berfungsi dengan baik dan selamat
 • Bekerjasama dengan pengurus gerai untuk menyusun peralatan seperti kerusi, meja, payung dan sebagainya
 • Bertanggungjawab memulangkan khemah / peralatan siar raya / alat keselamatan yang dipinjam /disewa
9 Publisiti

En Sanusi bin Ismail

Penolong

En Azlin Khairi bin

Ibrahim

AJK

1. Pn. Kasturi a/p Manickam

2. Cik Faridah bt Yusoff

3. Cik Noor Irwani bt Sirat

4. PIBG

 • Menyediakan kain rentang / poster / risalah untuk dipasang di tempat yang strategik di kawasan sekolah sebelum hari pesta
 • Mengedarkan peta lokasi gerai-gerai (disediakan oleh JK Logistik) kepada orang ramai semasa hari pesta
 • Membuka semula kain rentang selepas pesta
 • Membuat promosi semasa perhimpunan dari semasa ke semasa (dapatkan maklumat dari JK pengurusan kupon)
 • Menghantar surat hebahan / promosi kepada sekolah yang berhampiran / web-site sekolah / akhbar
10 Tajaan

Pn Ng Choy Har

Penolong

Pn Goh Kwee Heong

AJK

1. Pn Nuraini bt Shaari

2. Cik Rosmawar

3. PIBG: Pn. Evelyn

Pn. Jenica

 • Menyenaraikan barang keperluan yang berkemunginan boleh ditaja
 • Mengenal pasti penderma, pembekal dan syarikat tajaan (hadiah / barangan / pencetakan / keperluan-keperluan lain)
 • Menghantar surat permohonan  tajaan kepada syarikat / ibu bapa / bekas pelajar / sekolah lain / orang ramai
 • Menghantar borang permohonan membuka gerai kepada ibu bapa / orang ramai yang meminta
11 Pengurusan barangan tajaan

Pn Aida bt Mohd Noh

Penolong

Pn Muniammiah a/p Saminathan

AJK

1. Cik Rosidah bt Mat

Alwi

2. Cik Zahidah bt

Shamsul Bahari

3. Cik Wan Hasnita bt

Wan Zin

4. Cik Ummi Zuraiha bt

Umar

5. Pn Suhana bt Setopal

6. Pn Nur Farhana bt

Husain

 • Merekodkan nama dan alamat penderma
 • Menerima dan merekod barangan mentah daripada syarikat penaja / ibu bapa.
 • Memastikan produk yang diterima adalah yang dibenarkan dari segi kesihatan dan halal
 • Mengemaskinikan senarai barangan mentah
 • Menyimpan barangan di tempat yang sesuai dan selamat
 • Mengagihkan barangan kepada guru tingkatan / pengusaha gerai atas permintaan
 • Menghantar surat terima kasih kepada penderma (berbentuk barang) .
12 Pengurusan Gerai

Pn Majinah bt Razlan

Penolong

Pn Shyamala a/p G.K Radhakrishnan

AJK

1. Gerai Minuman

Pn Siti Salyahwati bt

Abd Aziz

2. Gerai Makanan

Melayu

Pn Norasila bt Yusof

3. Gerai Makanan Cina

Pn Chan Seok Choo

4. Gerai Makanan India

Mrs V Ramani

5. Gerai Makanan Barat

Pn Lim Hean Hua

6. Gerai Permainan

En Ramesh Ram a/l

Ramalu

7. Gerai Cabutan No

Bertuah

Pn Munirah bt Ariffin

8. Gerai Pelbagai (eg.

Rumah Hantu)

En Mohd Yatim bin

Ramli

9. PIBG

 • Membuat penyelarasan dengan JK logistik untuk mengetahui bilangan gerai yang boleh dibuka di kawasan sekolah
 • Menyediakan senarai cadangan jumlah bilangan dan jenis gerai yang boleh ditawarkan.

Contoh : Gerai minuman (sejuk / panas)

 • Menentukan lokasi yang bersesuaian bagi setiap gerai
 • Mengagihkan borang Permohonan Membuka Gerai kepada setiap guru tingkatan / syarikat / ibu bapa
 • Mengumpulkan borang  Permohonan Membuka Gerai yang telah dilengkapkan oleh pengusaha dan meneliti bilangan serta jenis gerai menepati cadangan dan bersesuaian.
 • Meneliti setiap produk yang tersenarai di dalam borang adalah

dibenarkan dari segi kesihatan dan halal

 • Meneliti aspek keselamatan gerai dan setiap jenis permainan
 • Memantau supaya pengusaha gerai akur dengan peraturan dan kebersihan dan memastikan setiap gerai beroperasi dengan lancar semasa pesta
 • Menyediakan tin / kotak kupon yang berlabel dan selamat untuk diagihkan kepada setiap pengusaha gerai (untuk menyimpan kupon yang diterima daripada pelanggan)
 • Mengumpulkan setiap tin / kotak kupon apabila pesta selesai
 • Memastikan pengusaha-pengusaha gerai membersih dan mengosongkan premis gerai mereka selepas selesai pesta.

Jika gerai adalah di dalam bilik darjah, pastikan kerusi dan meja disusun semula.

 • Menyedia dan mengurus gerai cabutan bertuah ‘lucky draw’
13 Disiplin dan Keselamatan (Pesta Keluarga dan Catur)

En Uthayakumaran Kannapan

Penolong

En Mohd Shardi bin Saripuden

AJK

1. Khairul Izhar bin

Jaafar

2. En Mohamad Firdaus

bin Mohd Radzi

3. Pn Rosnani bt Ariffin

4. Tuan Rusdi bin Tuan

Jaafar

5. Kadet Polis

6. Kadet St John

Ambulans

 • Mengawal dan menyelia disiplin pelajar
 • Memastikan ahli kadet St John bersedia memberi pertolongan cemas / rawatan yang perlu
 • Menguruskan tempat letak kereta tambahan sebelum hari pesta
 • Memastikan tiada kereta yang masuk ke kawasan sekolah pada hari pesta
14 Kebersihan

(Pesta Keluarga dan Catur)

Pn Lee Win Poh

Penolong

En Mohd Zaki bin Samiin

AJK

1. Pn Norazlina bt Yusof

2. En Mohd Helmi bin A

Rahim

3. Cik Nurul Akma bt

Hassan

4. Cik Nordina bt

Saharuddin

5. Kadet Bomba

6. Kadet Pengakap

 • Memastikan ada bekalan bag plastik sampah (beritahu terlebih dahulu Pn Siti Salwani-PAP)
 • Merekruit murid / persatuan untuk memastikan kawasan persekitaran sekolah  dan dewan sekolah dibersihkan selepas tamat  pesta dan catur
15 Dokumentasi

Pn Gladys a/p Francis Joseph

Penolong

Pn Mazlini bt Mustafa

AJK

1. En Nik

2. Pn Hasmawati Hashim

 • Mengambil foto yang berkaitan disepanjang pesta
 • Membuat laporan bertulis dan dalam bentuk ‘power point’ dengan foto untuk dimasukkan ke dalam server sekolah
 • Mendapatkan maklumat dan bahan daripada setiausaha untuk pendokumentasian