Rancangan Pelajaran Tahunan 2015 (T1-T3)

VISI PANITIA GEOGRAFI MBSSKL

PANITIA GEOGRAFI UNGGUL MENJANA GENERASI BERPENGETAHUAN

MISI PANITIA GEOGRAFI MBSSKL

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI MATAPELAJARAN GEOGRAFI DENGAN BERKESAN


MOTO PANITIA GEOGRAFI MBSSKL

PANITIA GEOGRAFI MBSSKL  MAJU TERUS KEHADAPAN

MATLAMAT PANITIA GEOGRAFI MBSSKL

  1. Memastikan guru-guru dalam panitia Geografi mempunyai tahap kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi.
  2. Memastikan prestasi pelajar dan bilangan dalam mata pelajaran Geografi sentiasa meningkat.
  3. Memastikan 30% pelajar mencapai keputusan cemerlang dalam mata pelajaran Geografi.
  4. Memastikan semua pelajar lulus dalam mata pelajaran Geografi di peringkat PMR.

OBJEKTIF PANITIA GEOGRAFI MBSSKL

  1. Meningkatkan bilangan dan peratus pencapaian lulus pelajar dalam peperiksaan awam ( PMR ) bagi subjek Geografi
  2. Meningkatkan bilangan guru yang mahir mengajar subjek Geografi
  3. Mengalakkan penggunaan kemudahan ICT dalam proses P-P oleh guru
  4. Meningkatkan penggunaan bahan sumber yang sesuai untuk pelajar
  5. Meningkatkan kualitidan kuantiti kursus dalaman dan mesyuarat panitia

FAKTA RINGKAS TENTANG GEOGRAFI

Geografi diambil dari perkataan Inggeris yang berasal dari perkataan Greek hê gê (“bumi”) dan graphein (“menulis” atau “menggambarkan”).

Geografi juga merupakan pelbagai buku sejarah berkenaan bidang ini, khususnya Geographia oleh Klaudios Ptolemaios pada abad ke-2.

Geografi lebih daripada pengkajian peta. Ia bukan hanya menyiasat dimana kedudukan di bumi, kadang kala digelar kedudukan di angkasa. Geografi mengkaji sama ada ia disebabkan oleh manusia atau secara semulajadi. Geografi juga mengkaji kesan perbezaan tersebut.