Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Panitia Kemahiran Hidup

Kemahiran Asas untuk Hidup

HSP Tingkatan 1

Posted by kemahiranhidup on January 14, 2009

Berikut adalah huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu untuk Tingkatan 1.

huraian-sukatan-khb-t11