Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Panitia Kemahiran Hidup

Kemahiran Asas untuk Hidup

Pengenalan

Posted by kemahiranhidup on January 15, 2009
Matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di tawarkan kepada pelajar tingkatan satu, dua dan tiga MBSSKL. Waktu matapelajaran Kemahiran Hidup adalah 4 waktu seminggu.
Matapelajaran Kemahiran Hidup mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian Teras dan Elektif. Elektif yang ditawarkan kepada pelajar – pelajar SMK (L) Methodist adalah : Kemahiran Teknikal 
#######################################################
KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 3
BAHAGIAN TERAS – REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
BAB 1 – REKA CIPTA
BAB 2 – ELEKTRIK
BAB 3 – ELEKTRONIK
BAB 4 – TEMPAT KEDIAMAN
 
BAHAGIAN ELEKTIF – KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAB 1 – ELEKTRONIK
BAB 2 – ENJIN
BAB 3 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
#####################################################
KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 2
 
BAHAGIAN TERAS – REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
BAB 1 – REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK
BAB 2 – ELEKTRONIK
BAB 3 – LUKISAN TEKNIK
BAB 4 – MASAKAN
BAB5 – TANAMAN HIASAN
 
BAHAGIAN ELEKTIF – KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAB 1 – LUKISAN TEKNIK
 BAB 2 – ELEKTRONIK
BAB 3 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
###########################################################
KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1
BAHAGIAN TERAS – REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
BAB 1 – ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN
BAB 2 – REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK
BAB 3 – ELEKTRIK
BAB 4 – KERJA PAIP
BAB 5 – JAHITAN
BAB 6 – TANAMAN HIASAN
 
BAHAGIAN ELEKTIF – KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAB 1 – ELEKTRIK
BAB 2 – ASAS ELEKTROMEKANIKAL
BAB 3 – PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN