Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur
We are educators for Mathematics in MBSSKL

Teaching Aids

 PANITIA MATEMATIK

SENARAI ALAT  BANTU MENGAJAR DAN KEDUDUKANNYA

Bil

Nama Alatan / Bahan Mengajar

Unit

Tempat/ Kedudukan

 1 Sesiku

2

Almari Panitia/ Bilik guru
 2 Protraktor

6

Almari Panitia/ Bilik guru
 3 Pembaris

14

Almari Panitia/ Bilik guru
 4 Jangka Lukis

16

Almari Panitia/ Bilik guru
 5 Pelan dan Dongakan

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 6 Rangka Pepejal Geometri

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 7 Model Pepejal Geometri

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 8 Model Garisan dan Satah dalam 3 Matra

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 9 Model Bumi dalam bentuk sfera

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 10 Set Penjelmaan

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 11 LEGO (Permainan Matematik)

4 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 12 Carta bergambar

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 13 Overhead Manipulative Kit

2 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 14 CD ROM

(a)    SPM Premium Mathematics Package

(b)   PMR Premium Mathematics Package

(c)    Teaching Courseware: F1 Maths (CD 1-8)

(d)   Teaching Courseware: F2 Maths (CD 1-8)

(e)    Teaching Courseware: F3 Maths (CD 1-7)

(f)    Teaching Courseware: F4 Maths (CD 1-7)

(g)   Teaching Courseware: F5 Maths (CD 1-7)

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

Almari Panitia/ Bilik guru
 15 Magnetic Maths IQ Game- Sodoku Set Almari Panitia/ Bilik guru
 16 Buku Kerja

(a)    Form 1 Mathematics (Sasbadi)

(b)   Form 2 Mathematics (Sasbadi)

(c)    1001 Series Topical Form 5 Maths (SISTEM)

(d)   1001 Series Topical Form 4 Maths (SISTEM)

Almari Panitia/ Bilik guru
 17 Rujukan(a)    College Algebra & Trignonometry(b)   Finite Mathematics – An Applied Approach

(c)    Statistics & Probability

Almari Panitia/ Bilik guru

 ^^***¬¬Geometric Sketchpad’s Download:

http://www.mediafire.com/file/tnyiw2yyjjn GSP 4.06M