Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Panitia Moral

\"Menjana Modal Insan Cemerlang\"

Folio

Posted by pmoral on March 6, 2009

FOLIO

 

*PENULISAN AKTIVITI:

TUGASAN HARIAN

LAPORAN KERJA AMAL

 

 

*MAKLUMAT / DOKUMEN SEBAGAI EVIDENCE/BUKTI

 TUGASAN HARIAN

Menulis karangan berdasarkan isu berkaitan nilai moral / laporan kerja amal

Menghasilkan 8 tugasan harian / 4 Tugasan Harian + 4 Laporan Kerja Amal

Guna kertas A4 dan panjang lebih kurang 250 patah perkataan

Tulisan tangan

 

Contoh Isu

Isu pencemaran alam

Isu penderaan

Pembuangan bayi

Masalah keruntuhan akhlak

Masalah disiplin pelajar

Sambutan Hari Kemerdekaan

Aktiviti bersama keluarga


Apa nak tulis?

Peranan yang dimainkan

Penglibatan dalam aktiviti

Pengalaman semasa aktiviti

Perubahan sikap

Amalan yang boleh dijadikan pegangan

Kesan

Ulasan dan cadangan

 

 

 CADANGAN TAJUK TUGASAN

1.       Isu pencemaran alam (BP3)

2.       Isu penderaan (BP 5)

3.       Pembuangan bayi (BP 1)

4.       Masalah keruntuhan akhlak (BP 1)

5.       Kempen kitar semula (BP 3)

6.       Disiplin pelajar (BP 6)

7.       Gangsterisme (BP 1)

8.       Kebaikan ko-kurikulum (BP 1)

9.       Sambutan Hari Kemerdekaan (BP3)

10.   Biografi Tokoh-tokoh atau Negarawan (BP 4)

11.   Tanggungjawab insan terhadap alam sekitar (BP 1)

12.   Kepentingan Mematuhi Peraturan Sekolah (BP 6)

13.   Langkah Menangani Kemalangan Jalan raya (BP 6)

14.   Peranan Pertubuhan Antarabangsa (BP7)

15.   Kepentingan Hubungan Antarabangsa (BP 7)

16.   Adat-adat Tradisi atau Pantang-larang dalam Keluarga (BP 2)

17.   Menyediakan Kertas Kerja Projek Sekolah (BP 5)

18.   Akta Melindungi Hak Kanak-Kanak (BP 5)

19.   Wawasan 2020 (BP 6)

20.   Aktiviti Bersama Keluarga – Hari Keluarga, Berkelah, Melancong(BP2)

*TUGASAN HARIAN

LAPORAN AKTIVITI KERJA AMAL

  

KRITERIA PENTAKSIRAN

AKTIVITI KERJA AMAL

PENYEDIAAN FOLIO

PENGLIBATAN DAN PERANAN

KESAN

PENYEDIAAN BAHAN BUKTI