Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur
Membangun Bersama Islam

Kurikulum Pendidikan Islam

Klik di sini untuk melihat sukatan pelajaran pendidikan Islam.
Sumber: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia