Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Tingkatan 1

LATIHAN TINGKATAN SATU


1 (a) Mengapakah kita perlu bijak memilih rakan?

(b) Berikan ciri-ciri rakan yang baik.

(c) Senaraikan ciri-ciri rakan yang baik?

(d) Nyatakan kelebihan memilih rakan yang baik?


2 (a) Apakah kepentingan kasih sayang dalam keluarga?

(b) Nyatakan empat cara untuk menunjukkan perasaan kasih sayang sesama

anggota keluarga.

(c) Bagaimanakah cara-cara untuk membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa?


3 (a) Bagaimanakah cara-cara untuk mewujudkan budaya sekolah dalam taman?

(b) Mengapakah kita perlu menjaga persekitaran sekolah supaya bersih?

(c) Nyatakan kebaikan mengamalkan budaya sekolah yang positif.

4 (a) Nyatakan ciri-ciri cerita rakyat.

(b) Apakah tujuan cerita rakyat disampaikan?

(c) Nyatakan kepentingan cerita rakyat.

(d) Bagaimanakah cara-cara untuk menghargai dan mempromosikan cerita rakyat

sebagai seni warisan.

5 Nyatakan peranan kerajaan kepada rakyat di negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi seperti Malaysia.

6 Apakah kebaikan sistem kerajaan demokrasi yang diamalkan di negara ini?

7 Senaraikan tiga ciri sistem demokrasi di Malaysia.

8 Bagaimanakah cara-cara untuk membentuk masyarakat yang sejahtera?

9 Apakah kesan kemusnahan alam sekitar?

Selamat Mencuba. Anda boleh merujuk buku teks atau nota Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang dibekalkan di dalam kelas. Jawapan anda bebas asalkan bersesuaian dengan tajuk.

Sumber: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu, Alaf Tanjung, 2008.


[is_scribd id=”46360398″ key=”key-lo5hbredr8cxyqa78r1″ width=”500″ height=”600″]