Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Tingkatan 3

LATIHAN TINGKATAN TIGA

 

1 (a) Namakan satu contoh kerjaya yang berkaitan dengan minat dan potensi yang berikut.

  i)  Peribadi realistik                 :

  ii)  Peribadi konvensional          :

  iii) Peribadi berdaya usaha        :

 iv)  Peribadi penyelidik               :

 vi)  Peribadi sosial                     :                                                                      

 

  (b)  Bagaimanakah cara anda mendapatkan maklumat mengenai pelbagai peluang kerjaya

        yang ditawarkan?                                                                                      

 

 

2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan rantaian kesan dan akibat dalam membuat sesuatu  

       keputusan  pemilihan kerjaya?

   b) Nyatakan dua perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat sesuatu

       keputusan. 

   c) Nyatakan manfaat memikirkan kesan dan akibat sebelum membuat keputusan.

   d) Mengapakah memilih jurusan semasa di tingkatan empat penting untuk mencapai

       cita-cita kerjaya yang diinginkan?                                        

 

 

3 a)  Nyatakan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka

   b)  Tuliskan kesan sekiranya berlaku perkara-perkara yang berikut.

       (i) Ibu bapa mengabaikan keselamatan anggota keluarga.                  

       (ii) Ibu bapa tidak menetapkan peraturan keluarga.                

       (iii) Ibu bapa membezakan kasih sayang antara anak-anaknya.          

 

4 a)   Senaraikan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara dan

         memulihara alam sekitar di negara ini.

   b)       Namakan agensi-agensi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar di negara ini

   c)   Senaraikan tiga contoh bencana alam.                                           

 

 

5 a)    Senaraikan cara-cara anda menghargai peranan yang dimainkan oleh Kementerian

          Pelancongan.                                                                                         

 b)     Nyatakan lima nilai positif yang diamalkan oleh Malaysia dalam menghormati

         negara-negara lain.                                                                                 

 

 

6 a)     Nyatakan contoh-contoh keunikan warisan kepelbagaian budaya negara kita.

   b)       Nyatakan kepentingan adat resam dan pantang larang dikekalkan pada era

         globalisasi ini.                                                                                        

 

 7 a)  Dalam menghadapi ancaman dalaman, pihak PEMADAM boleh membantu

         menangani masalah yang berkaitan dengan dadah.  Berikan lima fungsi persatuan

         ini.                                                                                                        

    b)   Senaraikan ancaman luaran yang mampu menggugat keamanan dan keharmonian

 negara.                                                                                                  

      c)   Nyatakan peranan Malaysia dalam mengekalkan keamanan dunia. 

 

 

 

 

Selamat Mencuba.  Anda boleh merujuk buku teks atau nota Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang dibekalkan di dalam kelas.  Jawapan anda bebas asalkan bersesuaian dengan tajuk.

 

 

Sumber: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3, Alaf Tanjung, 2008.