Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

PEPERIKSAAN

TAJUK-TAJUK PEPERIKSAAN

 

*      Ujian Selaras (Tingkatan 1 -5)

 

Soalan Objektif  – Tema 1 & Tema 2

Soalan Struktur  – Misi & Visi Sekolah

 

*      Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tingkatan 1 – 5)

 

Soalan Objektif  – Tema 3 & Tema 4

Soalan Struktur  – Peraturan Sekolah

 

*      Peperiksaan Akhir Tahun (Tingkatan 1 – 5)

 

Soalan Objektif  – Tema 5 & Tema 6

Soalan Struktur  – Sistem Merit & Demerit