Methodist Boys’ Secondary School Kuala Lumpur

Tingkatan 5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN LIMA 2011

 

BULAN

MINGGU

TAJUK

CATATAN

JANUARI

1 dan 2

TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI

Unit 1: Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Pembangunan Negara.

Aktiviti 1A- Menghayati Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat.

Akttiviti 1B- Penerapan Ciri-Ciri Pendidikan Sepanjang Hayat di Malaysia.

Mesyuarat Panitia 1

 

 

3

Aktiviti 1C- Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat di Malaysia.

Aktiviti 1D- Pembelajaran Sepanjang Hayat Membentuk Insan Terbilang.

 

 

4

Cuti Tahun Baru Cina

 

 

 

 

 

FEBRUARI

1

Unit 2; Perikemanusiaan ke Arah Kesejahteraan Negara.

Aktiviti 2A- Empati Secara Perkongsian Emosi.

Aktiviti 2B- Menghargai Nyawa Manusia.

 

 

2

Aktiviti 2C- Maruah Dijaga Imej Cemerlang.

Aktiviti 2D- Masyarakat yang Cinta akan Keamanan

Penggunaan Buku Aktiviti Sebagai Latihan Pelajar.

 

 

3

TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

Unit 3: Persiapan Membina Keluarga ke Arah Pembentukan Masyarakat Mapan

Aktiviti 3A- Restu Ibu Bapa atau Penjaga

Aktiviti 3B- Kesihatan Fizikal dan Mental.

Aktiviti 3C- Ilmu Keibubapaan

 

 

4

Aktiviti 3D- Kewangan yang Stabil Menjamin Kebahagiaan Keluarga.

Aktiviti 3E- Peraturan Perkahwinan Mengikut Undang-undang Negara

Merentas Desa

Sukan Tara

 

 

 

 

 

MAC

1

UJIAN SELARAS

 

 

2

UJIAN SELARAS

 

 

3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

 

 

4

TEMA 3- HIDUP BERMASYARAKAT

Unit 4- Sumbangan terhadap Pembangunan Masyarakat Melalui Penglibatan Aktif dalam Aktiviti Kemasyarakatan.

Aktiviti 4A- Diariku

Aktiviti 4B- Peranan Agensi Kerajaan dalam Aktiviti Kemasyarakatan.

Aktiviti 4C- Laman Web Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berkhidmat kepada Masyarakat.

 

 

 

 

 

 

APRIL

1

TEMA 4- WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Unit 5- Sumbangan Pelbagai Pihak terhadap Pengekalan Warisan Budaya Malaysia.

Aktiviti 5A- Sumbangan Individu dalam Pengekalan Warisan Budaya Malaysia.

Aktiviti 5B- Sumbangan Agensi Kerajaan dalam Pengekalan Warisan Budaya Malaysia.

 

 

2

Aktiviti 5C- Sumbangan Badan Bukan Kerajaan dalam Pengekalan Warisan Budaya Malaysia.

 

 

3

Unit 6- Mempromosikan Warisan Budaya di Dalam dan Di Luar Negara.

Aktiviti 6A-Peranan Duta Kecil dalam Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia di Dalam dan Luar Negara.

 

 

4

Aktiviti 6B- Peranan Media Cetak dalam Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia di Dalam dan Luar Negara.

Aktiviti 6C- Peranan Media Elektronik dalam Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia di Dalam dan Luar Negara

Hari Anugerah Cemerlang

 

 

5

Perbincangan.

Penggunaan Buku Rujukan Sebagai Latihan Tambahan.

 

 

 

 

 

MEI

1

Perbincangan

 

 

2

Perbincangan dan Ulangkaji

 

 

3

Peperiksaan Pertengahan Tahun

 

 

4

Perbincangan.

Hari Guru Peringkat Sekolah

 

 

 

 

 

JUN

1

Cuti Pertengahan Tahun Bermula.

 

 

2

Cuti Pertengahan Tahun Bermula.

 

 

3

TEMA 5- MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

Unit 7- Mengekalkan Kedaulatan Negara

Aktiviti 7A- Rukun Negara Mencorakkan Malaysia sebagai Negara Berdaulat.

Aktiviti 7B- Rukun Negara: Ideologi Kebangsaan Malaysia.

 

 

4

Aktiviti 7C- Rukun Negara Amalan Hidup Rakyat Malaysia.

Aktiviti 7D- Rukun Negara di Hatiku.

 

 

 

 

 

JULAI

1

Unit 8- Melengkapkan Diri untuk Mewarisi Negara

Aktiviti 8A- Sikap Jati Diri bagi Mewarisi Negara.

Aktiviti 8B- Melengkapi Diri dengan Ilmu yang Inovatif.

 

 

2

Aktiviti 8C- Kemahiran yang Mencorak Pewaris Negara yang Berjaya.

Aktiviti 8D- Kerohanian Membentuk Sahsiah Pewaris Negara

 

 

3

Aktiviti 8E- Menghayati Nilai-nilai Murni Tanggungjawab Pewaris Negara.

Penggunaan Buku Rukuna Sebagai Latihan Tambahan.

 

 

4

TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN

Unit 9: Menjana Pembangunan Negara

Aktiviti 9A- Integriti Politik Memacu Kegemilangan Negara.

Aktiviti 9B- Rakyat Bersikap Proaktif Teras Pembangunan Negara.

 

 

5

Aktiviti 9C- Belia Modal Insan Kelas Pertama

Penggunaan Buku Rujukan Sebagai Latihan Tambahan.

 

 

 

 

 

OGOS

1

Unit 10- Menangani Cabaran Globalisasi

Aktiviti 10A- Konsep dan Cabaran Globalisasi

Aktiviti 10B- Saingan dan Cabaran Serantau dan Dunia

 

 

2

Aktiviti 10C- Kepentingan Hubungan Serantau dan Dunia.

Penggunaan Buku Rujukan Sebagai Latihan Tambahan

 

 

3

Unit 11- Mengekalkan dan Meningkatkan Pengiktirafan Dunia terhadap Negara.

Aktiviti 11A- Modal Insan Mewujudkan Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang.

Aktiviti 11B- Penyelidikan dan Pembangunan ke Arah Kecemerlangan Negara

 

 

4

Cuti Pertengahan Penggal

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

1

Aktiviti 11C- Institut Jantung Negara (IJN) sebagai Contoh Pusat Kecemerlangan.

Penggunaan Buku Rujukan Sebagai Latihan Tambahan.

 

 

2

Latih tubi.

 

 

3

Peperiksaan Akhir Tahun

 

 

4

Cuti Hari Raya

 

 

 

 

 

Oktober

1

Perbincangan

 

 

2

Perbincangan

 

 

3

Perbincangan

 

 

4

Perbincangan

Mesyuarat Panitia 4

 

 

 

 

 

November

1

Aktiviti Selepas Peperiksaan.

 

 

2

Aktiviti Selepas Peperiksaan.

 

 

3

Cuti Persekolahan.